Om Lino Solutions AS


Lino Solutions har hatt en stor utvikling siden starten både i omsetning, ansatte og forretningsområder.

Firmaet ble startet i 2002 som Egersund Næringsmiddelselskap (ENS) av Dag Rune Skår og Brit Helen Olsen.ENS tilbød renhold i næringsmiddelindustrien for bedrifter innen fiskeforedling og kjøtt.

Det ble utarbeidet renholdsplaner og rutiner for dokumentasjon til bruk for oppdragsgivere og kontrollmyndigheter.

ENS har hjulpet mang en bedrift ut av en vanskelig situasjon når disse fikk problemer med bakterier i produksjonslokalene, og i noen tilfeller sto i fare for å bli stengt.I 2008 ble Lino Solutions AS etablert som et resultat av at det var stor etterspørsel etter utenlandsk arbeidskraft. Mange bedrifter hadde problemer med å finne norske fagfolk.

Lino Solutions inngikk et samarbeid med et firma i Litauen for å gjøre det enklere å få tak i kvalifisert personell.

Samarbeidet mellom våre to firma fungerer utmerket. Firmaet i Litauen finner folk med de ønskede kvalifikasjonene og orienterer hver enkelt om blant annet arbeidsforholdene i Norge, HMS systemene og alt det praktiske for å få en best mulig start for de som kommer hit for første gang.

Vi har i dag personell innen de fleste håndverksfag.Vi er stolte av å ha et sykefravær på bare 1,5 % som sier mye om trivsel og arbeidsforhold.

Vi er et dynamisk firma som hele tiden prøver å utvikle oss videre, «radaren» er på stadig utkikk etter nye forretningsområder.

Når vi er våkne for det som skjer rundt oss dukker det som regel opp noe som er interessant å se nærmere på. Vi etablerer i disse dager et nytt firma under Lino Solutions paraplyen som skal tilby tørrisrengjøring og produsere tørris fra eget anlegg i Egersund.

Blast It AS Vestlandet ble stiftet i uke 46, 2013.

Våre markedsundersøkelser er lovende og forventingene er store.