Blast-It tørrisrengjøring


Vi utfører rengjøring på de aller fleste underlag.
Vi tilbyr rengjøring ved bruk av tørris, sandblåsing, marmorblåsing og sodablåsing.

Tørrisrengjøring anbefales spesielt.
Fordeler:
  • Meget miljøvennlig
  • Skånsom mot underlaget
  • Ikke avfall fra blåsemedium, kun det som fjernes blir avfall
  • Minimal demontering før rengjøring
  • Virker desinfiserende
  • Bukes på strømførende utstyr uten å kutte strømmen
Eget produksjonsanlegg for tørris under etablering, ventes ferdig februar / mars 2014.
Salg av tørris når anlegget står ferdig.
Mens vi venter på ferdigstillelse av vårt anlegg kan vi levere tørris via vår forbindelse.
Ta kontakt så finner vi det riktige opplegget for akkurat deg!

Klikk her for kontaktinformasjon

Rengjøring med tørris før og etter.  Dette er fra en mobil asfaltfabrikk.