Bemanning


Lino Solutions AS ble etablert i 2008 som et resultat av at det var stor etterspørsel i næringslivet etter folk.
Mange bedrifter hadde problemer med å skaffe norske arbeidsfolk med de riktige kvalifikasjonene.

Vår målsetting er å være brikken som får puslespillet hos våre kunder mht bemanning til å gå opp.
Derfor er det en puslespillbit i vår logo. Denne passer inn i de andre bitene.Vår målsetting er å være best og vi jobber hardt for å oppnå dette.

Vi leverer personell til de fleste bransjer:
  • Bygg og anlegg
  • Kjøttforedling
  • Renhold
  • Metallindustri
  • Elektro industrien
Vi har en samarbeidspartner i Litauen som leverer personell til oss.
De finner folk med de egenskapene og kvalifikasjonene som våre kunder ber om.
Alle som skal sendes til Norge får opplæring i relevante HMS, kvalitetssikringssystemer og informasjon om arbeidsforholdene i Norge før avreise.

Når de er kommet opp til oss får de tett oppfølging den første tiden.
Det er mennesker vi har med å gjøre, og selv med den beste planlegging kan det være litt av en overgang å komme til et fremmed land.
Vår samarbeidspartner i Litauen har en stedlig representant med kontor i vårt administrasjonsbygg som tar seg av oppfølging og velferdsspørsmål for alt vårt personell.

Vi er stolte av å ha et sykefravær på bare 1,5 %, noe som sier litt om arbeidsforholdene og trivselen.
I tillegg har de aller fleste vært med fra starten i 2008.

Ta kontakt med oss slik at vi kan finne de folkene du trenger.
Du finner kontaktinfo. ved å følge denne linken: http://www.linosolutions.com/kontaktoss.php